title
Kasutaja simuleerimise meeskonna töövoo parandamine küberkaitse õppuse kontekstis
Improving User Simulation Team Workflow in the Context of Cyber Defense Exercise
author
Sonets, Taavi
keywords
kasutaja simuleerimine
töövoo parandamine
cyber defense exercise
user simulation
improving the workflow
defence date
language