title
Tallinna elanike liikumiste korrespondentsid TNS EMORI andmete alusel
Movement matrixes of Tallinn residents based on TNS Emor survey
keywords
linnaosade vahelised korrespondentsid
mobility survey
movement
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information