title
Bensiini saamise võimaluse uuring põlevkivi ja kasutatud mootorõlide koospürolüüsi teel
Study of the possibility of obtaining gasoline by co-pyrolysis of oil shale and waste motor oils
author
Nossov, Aleksandr
defence date
language