title
Tulumaksuseaduse muudatuste mõju prognoos füüsilisele ja juriidilisele isikule
The Prognosis of the Impact of Amendments to Income Tax Act on Natural and Legal Person
author
Grünberg, Johanna-Anette
keywords
supervisor
defence date
language