title
Methods for Coopetition and Retention Analysis: An Application to University Management
Koopetitsiooni ja väljalangevuse uurimise meetodid: rakendus ülikooli juhtimises
author
Übi, Jaan
keywords
distance threshold method
univeristy management
koopetitsioon
distantsiläve meetod
linaarne planeerimine
ülikoolide juhtimine
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949236305 (publication)
ISBN 9789949236312 (pdf)
ISSN 14064731
language