title
Viies rahapesu vastane direktiiv ning reaalsus: nõuetele mittevastavus ja täidesaatva võimu vastutus rahapesu vastastes kontrollides
5th anti-money laundering directive and reality: the failure of compliance and executive liability in anti-money laundering controls
author
Paajanen, Nina Elisa
keywords
täidesaatva võimu vastutus
executive liability
defence date
language