title
Andmelao metaandmete infosüsteemi analüüs ja kavandamine Tallinna Tehnikaülikooli näitel
Analysis and Design of the Metadata Information System for the Data Warehouse on the Example of Tallinn University of Technology
author
Saarmets, Marju
supervisor
defence date
language
department / college