title
Kase väärlülipuidu mõju puitplastkomposiitide füüsikalistele ja mehaannilistele omadustele
Influence of birch false heartwood on the physical and mechanical properties of wood plastic composites.
author
Ayansola, Gbenga Solomon
defence date
language