title
Peptiidide omastamine veinipärmides
Characterization of peptide assimilation by wine yeasts.
keywords
veinipärmid
peptiiditransporterid
wine yeast
peptide transporters
assimilable nitrogens
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal