title
Erinevate juuretistega valmistatud Gouda juustude proteolüüsi eripära
Characteristics of proteolysis in Gouda cheese manufactured with different starters
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal