title
Hüdrotermilise eeltöötluse mõju lehtpuu spooni värvusomadustele
Effect of hydrothermal pre-treatment on the colour of hardwood veneers
author
Maduagwu, Anthony Chijioke
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2023