title
Tagasisidestamise parendamise võimalused meediaettevõttes
The opportunities for improving feedback system in a media company
author
Otto, Mari
keywords
tagasiside kultuur
giving feedback
types of feedback
feedback culture
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network