title
Reaalajamajanduse rakendusi: süsinikuheitme vähendamise sümpaatilise tagasisidesüsteemi kontseptuaalne raamistik
Applications of real-time economy: conceptual framework for sympathetic feedback system to reduce carbon emissions
author
Roos, Christman
supervisor
defence date
language