title
Kinnitusega süvaõppe rakendamine pöördpendli süsteemi juhtimiseks
Practical implementation of "Sim-to-Real" deep reinforcement learning control for inverted pendulum system
defence date
language