title
Tarbijate eelistused öise meelelahutuspaiga valimisel Rakveres
Consumer Preferences When Choosing a Nightclub in Rakvere
author
Mitendorf, Evelin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus