title
Rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete parimad praktikad välistööjõu integreerimisel organisatsiooni
Best practices for international technology companies in integration of foreign workforce in the organization
author
Saar, Pirkko
defence date
language