title
Ettevõtlusõppe mõju hindamine üliõpilaste ettevõtluspädevuse arengule
Evaluating the impact of entrepreneurship education on students’ entrepreneurship competency
author
Priimägi, Jaanika
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network