title
Modelleerimisprogrammi MODEST 6.1 kasutusjuhend – põlevkivituha leostusdünaamika
User Manual for Simulation Program MODEST 6.1 – Leachability dynamics of oil shale ash
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information