pealkiri
Modelleerimisprogrammi MODEST 6.1 kasutusjuhend – põlevkivituha leostusdünaamika
User Manual for Simulation Program MODEST 6.1 – Leachability dynamics of oil shale ash
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information