title
Rekonstrueeritud tänavavalgustustuspaigaldise mõju Elektrilevi 0,4 kV jaotusvõrgule Tartu Annelinna piirkondade näitel
Evaluation of the impact of the reconstructed street lighting installation on the Elektrilevi 0,4 kV distribution network on the example of Tartu, Annelinna district
author
Herzmann, Mattias
supervisor
defence date
language