title
Väärtused indiviid-keskkonna sobivuse tagamisel: uurimus personali valikust Eesti ministeeriumides
Values in Person-Environment Fit: A Study of Personnel Selection in Estonian Ministries
author
Sinka, Kateriin
defence date
language