title
Keraheina laiguviiruse (CfMV) viraalse genoomiseoselise valgu (VPg) ja kahe kaerasordi translatsiooni initsiatsioonifaktori iso4G oletatava interaktsiooni uurimine
Studies on the putative interaction between Cocksfoot mottle virus genome-linked viral protein VPg and the translation initiation factor iso4G of two oat varieties
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information