title
Liikumisviiside valikud ning hoiakud nende suhtes
Mobility patterns and attitudes towards different travel mode options in Tallinn
author
Teder, Kätlin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information