title
Lõhnavate vähi biomarkerite otsimine inimese uriinist GC-O ja GC-MS metoodika abil
Odoriferous cancer biomarker identification from human urine by means of GC-O and GC-MS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit