title
Analysing the Behaviour of Road Users and Estimating Efficiency of Smart Pedestrian Crossing as a Tool for Sustainable Road Safety Improvement
Liikluskäitumise analüüs ja targa ülekäiguraja tõhususe hindamine jätkusuutliku liiklusohutuse parandamiseks
keywords
smart pedestrian crossing
road users’ behaviour
pedestrian safety
traffic conflict
mircosimulation
nutikas ülekäigurada
jalakäijate ohutus
liikluskonflikt
mikrosimulatsioon
description
Citation: Ess, J. (2022). Analysing the Behaviour of Road Users and Estimating Efficiency of Smart Pedestrian Crossing as a Tool for Sustainable Road Safety Improvement [TalTech Press]. https://doi.org/10.23658/taltech.35/2022
serial number
35/2022
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
defence date
27.06.2022
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/55ddb22b-6b51-45d2-a644-d4ccca822be6
ISBN 978-9949-83-848-6 (PDF)
https://doi.org/10.23658/taltech.35/2022
language
rights
CC BY-NC-SA