title
Emotsionaalse intelligentsuse mõju töötajate võimestamisele Eesti teenindussektori näitel
The influence of emotional intelligence on employee job empowerment: An example of services industry in Estonia
author
Basbous, Saadi Nabil
keywords
employee job empowerment
private-sector employees
work tenure
supervisor
defence date
language