title
Turule sisenemise meetodi valimine ettevõtte X näitel
The decision of a market entry mode: Case Company X
author
Suuronen, Elli Ada Rosaliina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus