title
Kõrgepinge elektroodkatla kasutamine soojusenergia tootmiseks kaugküttevõrgus Tallinna Mustamäe katlamaja näitel
Application of High Voltage Electrode Boiler for Heat Production in District Heating Based on Tallinn Mustamäe Boiler House Case
author
Godõrev, Aleksandr
defence date
language