title
Külmutuskonteinerite veo parandamise võimalused tehnoloogilise lahenduse kaudu
Possibilities to improve shipping of refrigerated containers through technological solution
author
Mund, Ksenia
keywords
konteinerite kaugseire
kiiresti riknevad kaubad
külmutuskonteinerid
RCM
remote container management
refrigerated containers
supervisor
defence date
language