title
Süsiniknanotorude ja ioonvedeliku mõju elektrokedratavate lahuste ja saadud membraanide omadustele
The impact of carbon nanotubes and ionic liquid on the properties of electrospinning solutions and obtained membranes
author
Rikko, Merit
keywords
süsiniknanotorude mõju
1-butüül-3-metüülimidasoolium kloriid
mitmeseinalised süsiniknanotorud
elektrokedratavad lahused
elektrokedratud membraanid
impact of carbon nanotubes
1-butyl-3-methylimidazolium chloride
multi-walled carbon nanotubes
electrospinning solution
electrospun membranes
defence date
language
rights
Juurdepääsupiiranguga kuni 01.08.2016
Embargoed until 01.08.2016