title
Tasusüsteemi parendamine Metaformi ärisuuna näitel ettevõttes Favor AS
Analysis of a Compensation System of Metaform Division of the Company Favor AS
author
Nikinen, Meri-Ly
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 29.05.2027. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Embargoed until 29.05.2027. Not available at academic unit.