title
Aktsiahinna muutus dividendimakse välja kuulutamise päeva ümber Covid-19 pandeemia ajal
Changes in stock price behavior around dividend announcement date during Covid-19 crisis
supervisor
defence date
language