title
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse rakendamine jätkusuutliku strateegiana Vipex AS näitel
Implementation of CSR - a Strategic and Sustainable Imperative at Vipex AS
author
Kaul, Pranav
supervisor
defence date
language