title
Jäätmekäitlus Eesti sadamates - selle arendamine ja ühtse süsteemi loomine
Waste management in Estonian ports - their development and establishing new conception
author
Lepp, Grete-Liis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.