title
ERP ja tootmise planeerimise süsteemi integreerimine ettevõttes Standard AS
ERP and Advanced Planning and Scheduling System Integration in Standard AS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.06.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal