title
Hariduse ja töö või oskuste ja töö mittevastavus: mis on Eesti töötajate seas töörahulolu jaoks olulisem?
Education-job or skills-job mismatch: what matters more for job satisfaction of Estonian workers?
author
Fatal, Gerda
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus