title
Vee tarbimise eelistused ja motiivid Tallinna Tehnikaülikooli tudengite hulgas
Preferences and motives for water consumption among the students of Tallinn University of Technology
author
Turevskaja, Alissa
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network