title
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse mõju ettevõtte konkurentsieelise kasvule Eesti mobiilsidesektori näitelsector
The impact of corporate social responsibility on the growth of company's competitive advantage using the example of Estonian mobile sector
keywords
Eesti mobiilsidesektor
tarbijate teadlikkus
vastutustundlik käitumine
defence date
language