title
Turunduskommunikatsioonikanalid Thule Koja näitel
Marketing Communication Channels Based on the Example of Thule Koda
author
Rahu, Mirjam
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal