title
Iseauto tänavalegaalsuse arenduse aspektid istmete ja turvavööde valiku näitel
Aspects of developing Iseauto to a road legal vehicle using the example of seats and seatbelts
author
Läll, Karl
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal