title
Prahirahamäärade muutumise dünaamika ning tulevikutrendid vedellasti laevade prahiturul logistikaettevõtte Gunvor Group Ltd näitel
The dynamics of changes in freight rates and future trends in the freight market of liquid cargo ships on the example of the logistics company Gunvor Group Ltd
author
Kütt, Kalev
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal