title
Krüoskoopilise molaarmassi määramise metoodika rakendamine kukersiitse põlevkiviõli fraktsioonidele
Application of the cryoscopic method for determining molecular weights to Kukersite shale oil fractions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information