pealkiri
Krüoskoopilise molaarmassi määramise metoodika rakendamine kukersiitse põlevkiviõli fraktsioonidele
Application of the cryoscopic method for determining molecular weights to Kukersite shale oil fractions
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information