title
Kultuuri trendide mõju tarbijakäitumisele toidukaupade näitel Rakvere keskealiste naiste seas
Influence of Culture Tends on Consumer Behaviour on the Example of Groceries within 35-50 Years Old Women in Rakvere.
author
Karus, Birgit
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only