title
Mehitamata maismaasõiduki tehase vastavuskontrolli ja riistvara testimise automatiseerimine
Automated Factory Acceptance and Hardware Testing for Unmanned Ground Vehicle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Jaaniste, Antti
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal