title
Таллинский Политехник № 3 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
20.01.1978
language