title
Emotsioonide roll tarbija otsustusprotsessis - Tarbija teadlikkus emotsioonide mõjust
The role of emotions in consumers' decision-making - Consumers' knowledge towards the impact of emotions
author
Koskinen, Nicklas Tomi Mikael
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus