title
Elva Supelranna 4-1 kaksikelamu katusekorruse ning soojustatavate kande- ja piirdetarindite rekonstrueerimisprojekt
Reconstruction project of the attic and winterised bearing structures and building envelope of a duplex house at 4-1 Supelranna street in Elva
author
Soonberg, Evert
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.