title
Privaatsust arvestavate kasutajapäringute mooduli arendus OÜ Net Group näitel
Development of Privacy-Aware User Query Module: the Case of OÜ Net Group
author
Rooma, Ants Kristjan
keywords
isikuandmete väljavõtted
isikuandmete anonümiseerimine
personal data statements
personal data anonymization
defence date
language
department / college