title
Kasside tervislikku seisundit jälgiva liivakasti funktsionaalse disainlahenduse kontseptsioon, mille aluseks on kasside käitumuslikud eriärasused ja kasutajakogemus
A litter box design concept for cats health monitoring, based on behavioural particularities of cats and user experience
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network